Què cal per connectar-se a guifi.net

Antena

Una antena especial per connectar-se al repetidor més proper. Aquesta antena s'acostuma a muntar en el mateix màstil on és l'antena de televisió. Si no hi ha màstil, podem instal·lar un suport. L'antena te un diametre aproximat de 40cm i es molt discreta.

Cable exterior

De l'antena baixa, fins a l'alimentador, ubicat a l'interior del domicili, un cable de xarxa amb un recobriment especial per exteriors. Aquest recobriment li confereix una gran resistència a les radiacions ultraviolades del sol i l'impermeabilitza.

Alimentador

L'alimentador, s'endolla a l'interior del domicili, i és connecta al cable que baixa de l'antena. És tracta d'un alimentador PoE (Power over Ethernet) que permet utilitzar el mateix cable per transferir dades i subministrar energia a l'antena.

Cable de Xarxa

De l'alimentador PoE, surt un altre cable de xarxa que connecta l'antena amb el nostre ruter.

Ruter Wifi Al ruter podem connectar tota mena de dispositius, tant amb cable com per Wi-Fi.