Desplegament d'Infraestructura

A Ebrecom tenim una dilatada experiència desplegant infraestructures sense fils de guifi.net.

Ebrecom va ser la empresa encarregada de dur a terme el desplegament de tota la infraestructura de xarxa del Projecte d'Innovació i Transferència de Coneixemennts OpenFPnet.

El projecte consistia en desplegar una xarxa sense fils per unir els instituts de 6 municipis: Tortosa, Deltebre, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Vinaròs i Bernicarló.

La xarxa desplegada consta de 11 supernodes amb capacitat per a més de 3000 usuaris. Més de 100 quilòmetres d'enllaços Wi-Fi, essent l'enllaç més llarg, el que uneix la Ràpita amb Benicarló, amb una longitud lineal de 30 quilòmetres, aconseguint un ample de banda de 70 Mbps, utilitzant freqüències d'ús comú, sense llicenciar.

És tracta d'un projecte promogut pel Ministeri d'Educació, amb una dotació de 240.000€ procedents de Fons Socials Europeus.

 

 

Supernodes

Els supernodes, són els punts de la xarxa que donen cobertura a una zona per a que es puguin connectar els usuaris. Per fer el desplegament de guifi.net en un municipi, com a mínim, cal un supernode.

A Ebrecom, fem un estudi de l'orografia del terreny, possibles ubicacions, numero d'usuaris, etc. Així determinem les millors ubicacions, per poder donar cobertura i adaptem el desplegament a les necessitats concretes.

Cablejat Estructurat

A Ebrecom disposem de totes les eines necessàries per poder certificar el cablejat de les instal·lacions, segons les normes: EIA/TIA i ISO/IEC , i garantir el seu correcte funcionament.

Serveis de Xarxa

En un desplegament de guifi.net no sol hi han supernodes i antenes, per a que tot funcioni, correctament, també cal implementar alguns serveis de xarxa:

Servidor Proxy: és el servei estrella de guifi.net, s'utilitzà per donar accés a Internet als usuaris.

Servidor de gràfiques i DNS: no és imprescindible, però sí molt recomanable. Serveixen per monitoritzar i facilitar l'ús i el manteniment de la xarxa.

Enllaços de llarga distància

Alguns cops per unir diferents illes de guifi.net calen enllaços de llarga distància. Aquest tipus d'enllaços es poden fer emprant tecnologies de radiofreqüència o per mitjà de fibra òptica.

Els enllaços sense fils, requereixen d'un ajustament molt exacte de les antenes per poder aconseguir el millor rendiment.

A Ebrecom disposem dels coneixements, la experiència i els mitjans per poder desplegar enllaços sense fils amb garanties. Utilitzant les tecnologies que millor s'adapten a cada cas: 5Ghz, 10Ghz, 24Ghz... Sense llicenciar i també amb llicència.

 

Protocols d'enrutament dinàmic

Aquest protocols s'utilitzen en grans xarxes, com ara Internet, per interconnectar tots els segments o subxarxes de forma automatitzada i redundant.

A Ebrecom, estem familiaritzats amb els dos protocols d'enrunament dinàmic, més utilitzats a, guifi.net per interconnectar supernodes i zones: Border Gateway Protocl o BGP i OSPF, Open Shortest Path First.

Xarxes Virtuals Privades

Les xarxes virtuals privades, o VPN, s'utilitzen per connectar de forma segura, xarxes ubicades físicament en diferents punts, a través d'una tercera xarxa insegura.

Per exemple per connectar a través d'Internet les xarxes, d'una empresa que té una seu a París i un altra a Londres, com si es tractes d'una única seu.

Aquesta tecnologia també es pot utilitzar a través de guifi.net, per exemple per connectar dues seus d'una mateixa empresa

A Ebrecom tenim experiència amb diferents protocols VPN per poder adaptar-los a diferents situacions: OpenVPN, PPPTP, L2TP...

 

WISP

WISP són les sigles de Wi-Fi Internet Service Provider. Ebrecom és operador de telecomunicacions i proveidor d'accés a Internet. Utilitza guifi.net com a xarxa de transport per subministrar el servei d'accés a Internet.

Tenim experiència fent de consultors i d'integradors, per a altres operadors que també utilitzen guifi.net o xarxes sense fils privades. Proporcionem serveis d'assessorament i desplegament de sistemes:

Sistemes redundants d'alta disponibilitat, amb clústers de virtualització, VRRP, LACP...

Validació d'usuaris amb diferents tecnologies: OpenVPN, PPPtP, L2tP, PPPoE, Hotspot, Radius...

Assignació d'adreces IP públiques i privades de forma dinàmica o estàtica.

Sistemes de monitorització de xarxa i alertes per correu electrònic i SMS.