Accés a Internet, un dret humà

El 16 de maig de 2011, un informe de la ONU va declarar, l'accés a Internet com un dret humà.

A Ebrecom volem facilitar que tothom pugui accedir a Internet, fins i tot els col·lectius més desafavorits. Per això oferim un servei Universal d'accés a Internet de forma gratuïta, sense quotes.

 

 

Cóm Funciona?

 

 

És tracta d'una connexió a Internet a través d'una porta de sortida a Internet o Proxy WEB.

Amb aquesta Connexió Universal, es pot navegar per Internet, a una velocitat molt bàsica, i visitar pàgines web. Suficient per dur a terme tasques bàsiques com buscar informació o consultar el correu. Les limitacions tècniques d'aquest sistema, no permet la utilització de programes P2P per compartir fitxers, ni utilitzar serveis avançats com jocs en línia.

Per poder connectar-se a Internet a través d'un Proxy, s'ha de configurar cada dispositiu i cada aplicació per utilitzar un Proxy amb autenticació. Algunes aplicacions i dispositius, no ho permeten.

 

 

 

 

 

 

 

Què he de fer per connectar-me?

Per connectar-se cal instal·lar una antena en terrat o la taulada del domicili, de forma que tingui línia de visió directa amb algun dels repetidors. D'aquesta antena baixa un cable, fins a un ruter Wi-Fi que es connecta a l'interior del domicili.

Per poder sol·licitar aquest servei, cal contractar amb Ebrecom la instal·lació de l'antena necessària per connectar-se. Aquesta instal·lació té un cost de 195€ + IVA. Aquest import només es paga un cop.

Després un cop aprovada, per Ebrecom, la sol·licitud d'accés gratuït Universal a Internet, ja és podrà tenir accés al servei sense haver de pagar quotes.

 

 

Cobertura

Consulta la cobertura