Què necessito per tenir Telèfon Fix?

Si es vol aprofitar el telèfon i la instal·lació existent.

Un adaptador per a Telefonia IP.

60€

Si no es disposa de telèfon.

Un telèfon IP.

90€