CMT

Ebrecom està registrat i habilitat, per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per poder exercir com a operador de telecomunicacions en tot l’estat.

Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya

Inscrita al Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya amb el número de registre 22115

Propietat

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és Luis Javier Caballé Vizcarro, amb domicili social al carrer Jaume Ferran i Clua, núm. 3 (43500 Tortosa, Tarragona), amb el NIF núm. 47823180Q

Propietat intel·lectual

Tots els dissenys, il·lustracions, fotografies, imatges i qualsevol altre element integrant de la web són propietat de Luis Javier Caballé Vizcarro. Aquesta web ha estat dissenyada amb el propòsit de fer accessible la informació, activitats i productes propis o de tercers i permetre l’accés a tots els usuaris d’Internet, de manera que la còpia o l’ús de part o la totalitat del contingut d’aquest lloc web serà perseguit legalment.

En aquest sentit, queda expressament prohibida la reproducció, publicació, transmissió, modificació o distribució per qualsevol mitjà dels continguts que componen aquest lloc web.

LOPD

L’informem que, per a enviar la sol·licitud de contacte a través del formulari, és necessari que ens proporcioni determinades dades de caràcter personal. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de Luis Javier Caballé Vizcarro, d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei de Protecció de Dades (LPD), el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita.
 Aquests es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’Usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat demanades a l’Usuari.

Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, segons consta en l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’afectat.
L’usuari queda, igualment, informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, es podrà dirigir a la següent adreça: C/ Jaume Ferran 3, 43500 Tortosa.

RGPD

L’informem que pot obtindre tota la informació al respecte en el següent enllaç.